TẦM NHÌN SỨ MỆNH CỦA DOANH NGHIỆP

✨Tầm nhìn✨

BTT Tech định hướng phát triển thành một đơn vị thiết kế, xây dựng chiến lược Bảo trì-Bảo dưỡng và Dịch vụ kỹ thuật-Thương mại cho Bảo dưỡng Công nghiệp hàng đầu trong nước và khu vực.

✨Sứ mệnh✨

Môi trường làm việc không ngừng đổi mới, sáng tạo cùng với công nghệ đánh giá độ tin cậy của thiết bị để kiến tạo chiến lược Bảo dưỡng Công nghiệp tiên tiến, khác biệt nhằm góp phần nâng cao tính an toàn, tin cậy, kinh tế và toàn vẹn của các Tổ hợp Dây chuyền Công nghiệp trong nước.

✨Giá trị cốt lõi✨

“Tín-Trung-Trí-Công-Tâm”